Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - TS. Nguyễn Đức Trí

Chương 6 Làm việc với công cụ tìm kiếm thuộc bài giảng thương mại điện tử, trong chương học này người học sẽ đi vào tìm hiểu các câu hỏi sau: Công cụ tìm kiếm là gì?, tại sao phải nghiên cứu?, cần chú trọng đến yếu tố nào?, làm sao để có nhiều người viếng thăm?, làm sao để luôn xếp hàng đầu trong các công cụ tìm kiếm?, viễn cảnh như thế nào?.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN