Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - TS. Nguyễn Đức Trí

Chương 2 Mô hình kinh doanh thương mại điện tử thuộc bài giảng thương mại điện tử, các nội dung trình bày trong chương này gồm: Các mô hình kinh doanh, các lưu ý để triển khai thành công mô hình kinh doanh.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.