Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - TS. Nguyễn Đức Trí

Chương 3 Căn bản về công nghệ thuộc bài giảng thương mại điện tử, nội dung kiến thức trình bày trong chương này gồm: Các loại mạng, Internet hoạt động như thế nào?. bài giảng dưới đây để nắm rõ nội dung cụ thể trong chương học này.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
118    105    8    03-12-2023
143    53    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.