Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - TS. Nguyễn Đức Trí

Chương 5 Hệ thống thanh toán điện tử thuộc bài giảng thương mại điện tử, trong chương này nội dung trình bày về: Hệ thống thanh toán Credit Card, chuyển ngân điện tử. Để nắm rõ nội dung trong chương học, bài giảng dưới đây.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG