Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 - TS. Nguyễn Đức Trí

Chương 8 Khách hàng trên Internet thuộc bài giảng thương mại điện tử, trong chương này có nội dung trình bày sau: Định nghĩa khách hàng trên Internet, đặc tính sản phẩm, cách thức mua sắm của khách hàng, cách tiếp cận khách hàng trên Internet Database Marketing.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN