Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 2

Nội dung trình bày về chương 2 Doanh thu và hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm nêu khái niệm về hoạt động thương mại, chức năng của hoạt động thương mại, nội dung của luận chuyển hàng hóa. | Chương II: Doanh thu và hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại 1. Các khái niệm Hoạt động thương mại (HĐTM) : là hoạt động trao đổi, mua bán, cung ứng hàng hóa nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Chức năng của HĐTM Nhà cung cấp Khách hàng Công ty T H H’ T ’ T < T ’ Chức năng của HĐTM - Chuyển hóa hình thái biểu hiện của giá trị hàng hóa T – H (hoạt động mua) hoặc H’ – T (hoạt động bán) hoặc H – H’ (hàng đổi hàng - barter) - Là cầu nối giữa sản xuất và thị trường - Thực hiện chức năng kích thích sản xuất Doanh thu Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp thương mại bao gồm: Doanh thu do bán hàng và cung cấp dịch vụ trên thị trường nội địa. Doanh thu Doanh thu bán hàng ra nước ngoài (xuất khẩu) Doanh thu bán hàng nhập khẩu trong nội địa Hoa hồng do xuất khẩu ủy thác, nhập khẩu ủy thác Chênh lệch giá từ hoạt động tạm nhập tái xuất hoặc chuyển khẩu. Doanh thu Giá bán

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG