Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4

Mục tiêu của chương 4 Dự trữ hàng hóa trong hoạt động thương mại nằm trong bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về bản chất của hoạt động dự trữ, nguyên nhân hình thành dự trữ, phân loại dữ trữ, phân tích tốc độ luân chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. | Chương 4 Dự trữ hàng hóa trong hoạt động thương mại 1. Bản chất của hoạt động dự trữ Khái niệm: dự trữ hàng hoá thương mại là sự tích tụ lực lượng hàng hoá ở khâu bán hàng nhằm đảm bảo quá trình thương mại được diễn ra liên tục Nguyên nhân hình thành dự trữ Trong toàn nền kinh tế: do sự cách biệt về không gian và thời gian giữa sản xuất và tiêu dùng hàng hoá, do điều kiện địa lý, tự nhiên và khí hậu, hoặc do phải đề phòng những mất cân đối lớn có thể xẩy ra (chiến tranh, thiên tai, .) Nguyên nhân hình thành dự trữ Đối với doanh nghiệp: do yêu cầu cải thiện dịch vụ khách hàng, giúp giảm chi phí, do sự đầu cơ, Phân loại dự trữ Theo các khâu thương mại: Có 3 bộ phận A. Dự trữ hàng hóa trong xuất khẩu Hàng hóa trong kho đang chờ tích đủ lô hàng để xuất Hàng hóa trên đường vận chuyển Hàng hóa nằm trong kho của cảng đang chờ làm thủ tục xuất A. Dự trữ hàng hóa trong xuất khẩu Hàng hóa đã giao cho người vận chuyển nhưng bộ chứng từ chưa được ngân hàng hay người mua | Chương 4 Dự trữ hàng hóa trong hoạt động thương mại 1. Bản chất của hoạt động dự trữ Khái niệm: dự trữ hàng hoá thương mại là sự tích tụ lực lượng hàng hoá ở khâu bán hàng nhằm đảm bảo quá trình thương mại được diễn ra liên tục Nguyên nhân hình thành dự trữ Trong toàn nền kinh tế: do sự cách biệt về không gian và thời gian giữa sản xuất và tiêu dùng hàng hoá, do điều kiện địa lý, tự nhiên và khí hậu, hoặc do phải đề phòng những mất cân đối lớn có thể xẩy ra (chiến tranh, thiên tai, .) Nguyên nhân hình thành dự trữ Đối với doanh nghiệp: do yêu cầu cải thiện dịch vụ khách hàng, giúp giảm chi phí, do sự đầu cơ, Phân loại dự trữ Theo các khâu thương mại: Có 3 bộ phận A. Dự trữ hàng hóa trong xuất khẩu Hàng hóa trong kho đang chờ tích đủ lô hàng để xuất Hàng hóa trên đường vận chuyển Hàng hóa nằm trong kho của cảng đang chờ làm thủ tục xuất A. Dự trữ hàng hóa trong xuất khẩu Hàng hóa đã giao cho người vận chuyển nhưng bộ chứng từ chưa được ngân hàng hay người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, Hàng hóa đang vận chuyển đến nước nhập khẩu (điều kiện cơ sở giao hàng nhóm D) Hàng hóa nằm ở đại lý nước ngoài chưa được thanh toán tiền B. Dự trữ hàng hóa nhập khẩu Hàng hóa đang trên đường về nước (theo điều kiện nhóm F và C) Hàng hóa nhập theo điều kiện khác đã làm xong thủ tục thanh toán hàng nhập khẩu, Hàng hóa nằm ở cảng chờ làm thủ tục nhập hàng, Hàng hóa đang trên đường về kho và trong kho, Hàng hóa đang trên đường giao cho người mua nội địa nhưng chưa được thanh toán hay chấp nhận thanh toán. C. Dự trữ phục vụ cho mục tiêu nội địa Hàng hóa nằm trên phương tiện vận tải, kho bãi của đơn vị vận tải đang trong quá trình vận động từ nơi mua đến nơi bán, Hàng hóa nằm trong cửa hàng hoặc kho của doanh nghiệp, Hàng hóa nằm ở các cửa hàng đại lý hoặc siêu thị (chưa thu tiền về) Theo vị trí hàng hóa A. Dự trữ hàng hóa trong kho của các đơn vị vận tải, kho của công ty, kho của cửa hàng công ty đi thuê B. Dự trữ hàng hóa trên đường đi: Hàng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.