Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4

Mục tiêu của chương 4 Dự trữ hàng hóa trong hoạt động thương mại nằm trong bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về bản chất của hoạt động dự trữ, nguyên nhân hình thành dự trữ, phân loại dữ trữ, phân tích tốc độ luân chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. | Chương 4 Dự trữ hàng hóa trong hoạt động thương mại 1. Bản chất của hoạt động dự trữ Khái niệm: dự trữ hàng hoá thương mại là sự tích tụ lực lượng hàng hoá ở khâu bán hàng nhằm đảm bảo quá trình thương mại được diễn ra liên tục Nguyên nhân hình thành dự trữ Trong toàn nền kinh tế: do sự cách biệt về không gian và thời gian giữa sản xuất và tiêu dùng hàng hoá, do điều kiện địa lý, tự nhiên và khí hậu, hoặc do phải đề phòng những mất cân đối lớn có thể xẩy ra (chiến tranh, thiên tai, .) Nguyên nhân hình thành dự trữ Đối với doanh nghiệp: do yêu cầu cải thiện dịch vụ khách hàng, giúp giảm chi phí, do sự đầu cơ, Phân loại dự trữ Theo các khâu thương mại: Có 3 bộ phận A. Dự trữ hàng hóa trong xuất khẩu Hàng hóa trong kho đang chờ tích đủ lô hàng để xuất Hàng hóa trên đường vận chuyển Hàng hóa nằm trong kho của cảng đang chờ làm thủ tục xuất A. Dự trữ hàng hóa trong xuất khẩu Hàng hóa đã giao cho người vận chuyển nhưng bộ chứng từ chưa được ngân hàng hay người mua

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN