Quyết định 3914/QĐ-BGTVT năm 2013

Quyết định 3914/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Ký túc xá Trường Đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức BOT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG