Quyết định 3831/QĐ-BGTVT năm 2013

Quyết định 3831/QĐ-BGTVT năm 2013 thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG