Quyết định 623/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 623/QĐ-UBND năm 2013 chuyển nguyên trạng Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ từ trực thuộc Quỹ bảo trì đường bộ sang trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU