Quyết định 36/2013/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bến Tre. để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG