Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA năm 2013

Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA năm 2013 phối hợp thực hiện việc tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Công an ban hành.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG