Thông báo 424/TB-VPCP năm 2013

Thông báo 424/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP về giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU