Thông tư 45/2013/TT-BGTVT

Thông tư 45/2013/TT-BGTVT quy định về thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT