Quyết định 2891/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 2891/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Chương trình hành động 22-NQ/TU thực hiện Kết luận 60-KL/TW về kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG