Quyết định 1208/QĐ-BNV năm 2013

Quyết định 1208/QĐ-BNV năm 2013 cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    253    2    10-12-2023
63    38    3    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.