Bài giảng Tài chính công ty: Chương 1 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Nội dung của chương 1 Nhập môn tài chính công ty nằm trong bài giảng tài chính công ty nhằm trình bày về bốn lĩnh vực tài chính lớn đó là: tài chính công ty, đầu tư, các định chế tài chính, tài chính quốc tế, ba quyết định tài chính công ty cơ bản, hoạch định cấu trúc nguồn vốn.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
284    48    1    10-12-2023
81    53    1    10-12-2023
6    61    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.