Bài giảng Tài chính công ty: Chương 3 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Nội dung trình bày trong chương 3 Giá trị thời gian của tiền tệ nằm trong bài giảng tài chính công ty nhằm nêu về khái niệm căn bản giá trị tiền tệ, công cụ tính giá trị tiền tệ, ảnh hưởng của PP nhập lãi, các công cụ tính giá trị thời gian của tiền tệ.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.