Bài giảng Tài chính công ty: Chương 4 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Trong chương 4 Chiết khấu dòng ngân lưu thuộc bài giảng tài chính công ty nhằm trình bày về dòng ngân lưu, các ngân lưu đặc biệt: ngân lưu đều, ngân lưu đều vĩnh viễn, ảnh hưởng của tần số ghép lãi và các loại hình vay và vay trả góp. Bài giảng hữu ích cho sinh viên đang học môn tài chính doanh nghiệp.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
273    52    1    22-09-2023
317    24    1    22-09-2023
2    81    1    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.