Bài giảng Tài chính công ty: Chương 5 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Mục tiêu của chương 5 Lãi suất và định giá trái phiếu nằm trong bài giảng tài chính công ty nhằm trình bày về đặc điểm trái phiếu, định giá trái phiếu, điểm tín dụng của trái phiếu, thị trường trái phiếu, lạm phát và lãi suất, các yếu tố quyết định suất sinh lợi của trái phiếu.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.