Bài giảng Kế toán máy: Chương 5 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

Chương 5 Công cụ hệ thống thuộc bài giảng kế toán máy, mục tiêu của chương học này nhằm giúp sinh viên nắm vững hệ thống các câu lệnh nhằm điểu khiển chương trình phần mềm kế toán hoạt động có hiệu quả, nâng cao khả năng quản lý, lưu trữ, bảo vệ số liệu trong chương trình kế toán.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    195    1    03-12-2023
66    113    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.