Bài giảng Tài chính công ty: Chương 6 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Mục tiêu của bài giảng Tài chính công ty Chương 6 Định giá cổ phiếu nhằm trình bày về các thành phần của ngân lưu cổ phiếu, định giá cổ phiếu dùng mô hình tăng trưởng cổ tức, cơ chế bầu chọn ban quản trị công ty, cơ chế vận hành thị trường chứng khoán, giá chứng khoán được niêm yết như thế nào?

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.