Bài giảng Kế toán máy: Chương 1 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

Chương 1 Tổng quan về kế toán máy thuộc bài giảng kế toán máy, mục tiêu chương học cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về một hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính, nhận diện rõ vai trò của phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin kế toán,., nắm vững các nguyên tắc tổ chức thông tin trên máy nhằm tránh sai sót khi tiến hành công tác kế toán máy.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    52    2    29-11-2023
118    42    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.