Bài giảng Tài chính công ty: Chương 7 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Nội dung chính của chương 7 Các tiêu chuẩn đánh giá dự án thuộc bài giảng tài chính công ty nhằm trình bày về tiêu chuẩn giá trị hiện ròng, tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn, tiêu chuẩn sất sinh lợi nội tại, tiêu chuẩn chỉ số sinh lợi, thực tiễn sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá dự án.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    103    9    03-12-2023
20    153    1    03-12-2023
202    37    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.