Bài giảng Tài chính công ty: Chương 8 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Mục tiêu của Bài giảng Tài chính công ty Chương 8 Lập ngân lưu dự án nhằm trình bày về các vấn đề chính về ngân lưu dự án, ngân lưu gia tăng, dự trù báo cáo tài chính, cách xây dựng ngân lưu dự án khác nhau và một vài trường hợp phân tích ngân lưu đặc biệt.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    5    1    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.