Bài giảng Kế toán máy: Chương 3 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

Chương 3 Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh thuộc bài giảng kế toán máy, mục tiêu chương này nhằm nhận diện rõ sự khác nhau cơ bản khi thực hiện công tác hạch toán trên máy và kế toán thủ công, tăng cường khả năng hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của từng phân hệ kế toán và các thao tác trên các phần mềm kế toán nhằm thực hiện công tác hạch toán tại các doanh nghiệp, giúp sinh viên thực hành thành thạo phần mềm kế toán Fast Accounting để theo dõi các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
373    32    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.