Bài giảng Tài chính công ty: Chương 9 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Trong chương 9 Rủi ro và lợi nhuận thuộc bài giảng tài chính công ty nhằm trình bày về lợi suất kỳ vọng và phương sai, tập danh mục đầu tư, lợi suất công bố, ngạc nhiên, và lợi suất kỳ vọng, đa dạng hóa và rủi ro tập danh mục đầu tư, mô hình CAPM.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.