Bài giảng Tài chính công ty: Chương 10 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Nội dung cơ bản của chương 10 Chi phí dử dụng vốn và cấu trúc nguồn vốn nằm trong bài giảng tài chính công ty nhằm trình bày về sơ lược các vấn đề chi phí vốn, chi phí vốn cổ phần, chi phí nợ và chi phí cổ phần ưu đãi, chi phí huy động vốn, chi phí vốn trung bình và chi phí vốn biên tế.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    56    2    22-09-2023
64    124    6    22-09-2023
1    40    2    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.