Bài giảng Tài chính công ty: Chương 11 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Nội dung trong chương 11 Quản lý vốn lưu động nằm trong bài giảng tài chính công ty nhằm tìm hiểu các thành phần của vòng quay tiền mặt và tại sao nó quan trọng, tìm hiểu các ưu nhược điểm của chính sách tài trợ ngắn hạn và tìm hiểu các chọn lựa tài trợ ngắn hạn khác nhau.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    34    1    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.