Bài giảng học phần Mạng máy tính: Phần 6 - ThS. Huỳnh Quốc Bảo

Bài giảng học phần Mạng máy tính: Phần 6 giới thiệu về Internet thế hệ mới. Các nội dung có trong bài giảng như: IPv6, Mobile Internet Communication, Ad‐hoc network. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
194    49    1    22-09-2023
168    168    1    22-09-2023
74    41    2    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.