Bài giảng học phần Mạng máy tính: Phần 7 - ThS. Huỳnh Quốc Bảo

Bài giảng học phần Mạng máy tính: Phần 7 trình bày về mạng không dây và di động. Các nội dung cụ thể trong bài giảng như: Giới thiệu Wireless, các kết nối, đặc tính, IEEE , truy cập Cellular Internet, các nguyên lý và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    54    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.