Bài giảng Hóa kỹ thuật môi trường: Chương 8 - ThS. Lê Nguyễn Kim Cương

Bài giảng Hóa kỹ thuật môi trường - Chương 8: Quá trình màng trình bày khái niệm, phương pháp đánh giá tính năng của màng, quá trình chuyển khối qua màng, kỹ thuật thẩm thấu, kỹ thuật điện thẩm tích và thẩm tích xoay chiều. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
160    97    6    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.