Bài giảng Xử lý nước thải: Chương 5

Bài giảng Xử lý nước thải - Chương 5: Phương pháp lọc trình bày nguyên tắc lọc, phân loại lọc, quá trình lọc, phân loại bể lọc, cơ sở lý thuyết của quá trình lọc nước, bể lọc nhanh, bể lọc sơ bộ, bể lọc áp lực, phương pháp rửa lọc, cấp nước rửa lọc. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.