Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Vấn đề 2 - TS Nguyễn Thị Thư

Kết cấu chính của vấn đề 2 Lãi suất thuộc bài giảng kinh tế học tiền tệ nhằm trình bày về lãi suất và các phép đo lãi suất, lãi suất thị trường, ý nghĩa thực tiễn của vấn đề lãi suất, mối quan hệ giữa lãi suất và lạm phát.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
197    356    13    10-12-2023
84    73    5    10-12-2023
8    67    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.