Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Nội dung 4 - TS Nguyễn Thị Thư

Nội dung trình bày trong vấn đề 4 Hình thái diễn biến của lãi suất thuộc bài giảng kinh tế học tiền tệ nêu cơ chế xác định lãi suất, thị trường trái khoán và lãi suất, cung cầu trái khoán và giá trị trái khoán cân bằng, những nhân tố thay đổi.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
386    146    1    03-12-2023
114    66    3    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.