Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Vấn đề 5 - TS Nguyễn Thị Thư

Nội dung chính của vấn đề 5 Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái thuộc bài giảng kinh tế học tiền tệ nhằm trình bày về thị trường ngoại hối và tỉ giá hối đoái, tỉ giá hối đoái ngắn hạn và dài hạn, chính sách tiền tệ và chính sách tỷ giá hối đoái.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.