Bài giảng Kế toán quản trị: Bài số 9

Bài 9 Phân tích chi phí & quyết định về giá thuộc bài giảng kế toán quản trị, mục tiêu học tập của bài này nhằm hiểu được tầm quan trọng của việc định giá sản phẩm, liệt kê và giải thích bốn nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá, hiểu được mô hình định giá kinh tế nhằm tối đa hoá lợi nhuận, thiết lập giá bán theo phương pháp định giá dựa trên chi phí,.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.