Bài giảng Quản trị Công tác xã hội – Chương 1: Khái quát về quản trị trong CTXH

Bài giảng Quản trị Công tác xã hội – Chương 1: Khái quát về quản trị trong CTXH gồm các nội dung chính: Lý giải tại sao nhân viên CTXH cần những kiến thức về quản trị trong CTXH, trình bày khái niệm về quản trị CTXH, phân biệt quản trị và quản lý, vai trò của quản trị trong CTXH và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên. | Quản trị công tác xã hội Những mong đợi của sinh viên khi học môn Quản trị CTXH ? Cấu trúc bài giảng Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ TRONG CTXH Chương 2: TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC CTXH Chương 3: LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC Chương 4: KIỂM SOÁT NGÂN QUỸ, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG, KIỂM SOÁT SỰ LƯỢNG GIÁ Chương 5: LÃNH ĐẠO Chương 6: GIAO TIẾP /TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢN TRỊ Chương 7: PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ Chương 8: KIỂM HUẤN CHƯƠNG 1 : Khái quát về quản trị trong CTXH Tại sao nhân viên CTXH cần những kiến thức về quản trị trong CTXH Khái niệm về quản trị CTXH, phân biệt quản trị và quản lý Khái niệm quản trị CTXH Phân biệt quản trị và quản lý Vai trò của quản trị trong CTXH Các nguyên tắc quản trị CTXH hiệu quả Nhà quản trị CTXH Kiến thức của nhà quản trị CTXH Thái độ của nhà quản trị CTXH Hành động/kỹ năng của nhà quản trị CTXH Tại sao nhân viên CTXH cần những kiến thức về quản trị CTXH ? Tại sao nhân viên CTXH cần những kiến thức về quản trị CTXH ? Bởi | Quản trị công tác xã hội Những mong đợi của sinh viên khi học môn Quản trị CTXH ? Cấu trúc bài giảng Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ TRONG CTXH Chương 2: TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC CTXH Chương 3: LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC Chương 4: KIỂM SOÁT NGÂN QUỸ, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG, KIỂM SOÁT SỰ LƯỢNG GIÁ Chương 5: LÃNH ĐẠO Chương 6: GIAO TIẾP /TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢN TRỊ Chương 7: PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ Chương 8: KIỂM HUẤN CHƯƠNG 1 : Khái quát về quản trị trong CTXH Tại sao nhân viên CTXH cần những kiến thức về quản trị trong CTXH Khái niệm về quản trị CTXH, phân biệt quản trị và quản lý Khái niệm quản trị CTXH Phân biệt quản trị và quản lý Vai trò của quản trị trong CTXH Các nguyên tắc quản trị CTXH hiệu quả Nhà quản trị CTXH Kiến thức của nhà quản trị CTXH Thái độ của nhà quản trị CTXH Hành động/kỹ năng của nhà quản trị CTXH Tại sao nhân viên CTXH cần những kiến thức về quản trị CTXH ? Tại sao nhân viên CTXH cần những kiến thức về quản trị CTXH ? Bởi vì: Các nhân viên CTXH làm việc trong các tổ chức XH Các tổ chức xác định rõ ràng những cách mà nhân viên CTXH làm việc Nhân viên CTXH được đào tạo chuyên nghiệp đó là điều kiện để họ có những quyết định độc lập về các nhu cầu của người sử dụng dịch vụ và những cách mà họ có thể giúp đỡ sao nhân viên CTXH cần những kiến thức về quản trị? Nhân viên CTXH phải quản lý công việc của họ trong tổ chức và trong môi trường xung quanh đó Nhân viên CTXH phải quản lý các nguồn lực có sẵn Tại sao nhân viên CTXH cần những kiến thức về quản trị? Nhân viên CTXH có khả năng đảm nhiệm được những công việc thuộc về nhà quản trị bởi vì sự đào tạo chuyên nghiệp của họ Nhân viên CTXH thậm chí có khả năng thiết kế các dự án và chính họ có thể trở thành thành viên của các tổ chức phi chính phủ Tại sao nhân viên CTXH cần những kiến thức về quản trị? Vì vậy nhân viên CTXH cần biết về quản trị: Để quản lý công việc của họ khi làm việc với khách hàng Để hiểu và đảm đương vai trò của họ ở nơi họ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.