Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 3: Lập kế hoạch chiến lược

Nội dung Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 3: Lập kế hoạch chiến lược trình bày ý nghĩa của việc lập kế hoạch, các bước lập kế hoạch, quản lý trường hợp và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên. | Quản trị Công tác xã hội Chương 3: Lập kế hoạch chiến lược Cấu trúc: Ý nghĩa của việc lập kế hoạch Các bước lập kế hoạch Xác định mục đích và nhiệm vụ Phân tích điểm mạnh và điểm yếu Hình thành và phát triển các mục tiêu Quản lý trường hợp Ý nghĩa của việc lập kế hoạch Việc lập kế hoạch mang lại: Tính hiệu quả Tính kết quả trách nhiệm ý chí, quyết tâm Tính hiệu quả Tính hiệu quả được mong muốn ở mỗi hoạt động của quản trị Kết quả mong muốn cuối cùng là đạt được mục đích, mục tiêu đề ra với chi phí và nỗ lực tối thiểu Trong CTXH, nhân sự và tài nguyên là hạn chế vì vậy việc quan trọng là cung ứng dịch vụ càng có hiệu quả càng tốt Tính kết quả Nếu các hoạt động không được lập kế hoạch rõ ràng, cụ thể thì sẽ không đạt kết quả mong muốn Nếu các nỗ lực của nhân viên và các tài nguyên của cơ sở bị phân tán, không có sự thống nhát và kết hợp sức mạnh thì mức độ thành công thấp Chịu trách nhiệm Mục tiêu chính trong CTXH là giúp những người cần giúp đỡ Kế hoạch công việc đã được lập và có sự | Quản trị Công tác xã hội Chương 3: Lập kế hoạch chiến lược Cấu trúc: Ý nghĩa của việc lập kế hoạch Các bước lập kế hoạch Xác định mục đích và nhiệm vụ Phân tích điểm mạnh và điểm yếu Hình thành và phát triển các mục tiêu Quản lý trường hợp Ý nghĩa của việc lập kế hoạch Việc lập kế hoạch mang lại: Tính hiệu quả Tính kết quả trách nhiệm ý chí, quyết tâm Tính hiệu quả Tính hiệu quả được mong muốn ở mỗi hoạt động của quản trị Kết quả mong muốn cuối cùng là đạt được mục đích, mục tiêu đề ra với chi phí và nỗ lực tối thiểu Trong CTXH, nhân sự và tài nguyên là hạn chế vì vậy việc quan trọng là cung ứng dịch vụ càng có hiệu quả càng tốt Tính kết quả Nếu các hoạt động không được lập kế hoạch rõ ràng, cụ thể thì sẽ không đạt kết quả mong muốn Nếu các nỗ lực của nhân viên và các tài nguyên của cơ sở bị phân tán, không có sự thống nhát và kết hợp sức mạnh thì mức độ thành công thấp Chịu trách nhiệm Mục tiêu chính trong CTXH là giúp những người cần giúp đỡ Kế hoạch công việc đã được lập và có sự phân công nhiệm vụ, các thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm về việc hoàn thành công việc của mình cũng như công việc của tổ chức Ý chí, quyết tâm Việc lập KH cụ thể, rõ ràng là cần thiết cho quyết tâm của cơ sở Nhân viên cần có những suy nghĩ thành công và thỏa mãn để làm việc hết mình Nhà quản trị và nhân viên cùng vạch kế hoạch hoạt động cho cơ sở làm cho mỗi nhân viên cảm thấy ràng họ rất hữu ích đối với cơ sở Các bước lập kế hoạch Xác định mục đích và nhiệm vụ Phân tích điểm mạnh và điểm yếu Hình thành và phát triển các mục tiêu Xem xét các phương thức hành động Dự báo kết quả và lựa chọn phương án Xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể Sẵn sàng thay đổi (linh hoạt trong việc thực hiện) định mục đích và nhiệm vụ Mục đích của một tổ chức là những gì một tổ chức mong muốn đạt được, tất cả công việc, nguồn nhân lực hướng tới đạt mục đích đó VD:Các thành viên trong gia đình được ăn no mặc ấm Trẻ em sẽ được an toàn và không bị lạm dụng Nhiệm vụ là những công việc đặt ra

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.