Bài giảng Một số kỹ thuật quay phim cơ bản

Nội dung bài giảng Một số kỹ thuật quay phim cơ bản trình bày các vấn đề về cỡ cảnh, bố cục, góc quay, động tác máy, ấnh sáng, thẩm mỹ trong khuôn hình và các nội dung cụ thể khác. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu rõ thêm về các nội dung trên. | MỘT SỐ KỸ THUẬT QUAY PHIM CƠ BẢN Nội dung Cỡ cảnh Bố cục Góc quay Động tác máy Ánh sáng Thẩm mỹ trong khuôn hình Chúng ta vẫn thường dùng những từ như “dáng, hình dạng, hình khối”: Cái dáng của của một đồ vật là đường viền của chính đồ vật đó. Hình dạng vừa trừ tượng vừa hình thức Còn hình khối là cái chất nặng của hình ảnh của một vật, một khu vực, một hình thể hoặc một tập hợp của tất cả những thứ đó. Khối dạng có thể là một chiếc ôtô, may bay tầu thủy . hoặc cận cảnh thật to của một cái đầu hay được kết hợp của nhiều hình thể, Đường nét và hình dạng có thể khống chế một phối cảnh nhờ giá trị thẩm mỹ và tâm lý ,hoặc thu hút cảm quan khan giả bằng sự lôi cuốn xúc động. i. Cỡ cảnh 1/ Cỡ cảnh: Lấy người để phân chia các cỡ cảnh Viễn cảnh: Bối cảnh rộng Toàn cảnh : Người toàn thân trong bối cảnh. Trung cảnh rộng : Người lấy quá nửa từ đầu gối. Trung cảnh hẹp : Người lấy bán thân. Cận cảnh rộng : Người lấy từ ngực. Cận hẹp: Người lấy từ cổ. Đặc tả : Chi tiết người hay đồ vật 3 Lấy . | MỘT SỐ KỸ THUẬT QUAY PHIM CƠ BẢN Nội dung Cỡ cảnh Bố cục Góc quay Động tác máy Ánh sáng Thẩm mỹ trong khuôn hình Chúng ta vẫn thường dùng những từ như “dáng, hình dạng, hình khối”: Cái dáng của của một đồ vật là đường viền của chính đồ vật đó. Hình dạng vừa trừ tượng vừa hình thức Còn hình khối là cái chất nặng của hình ảnh của một vật, một khu vực, một hình thể hoặc một tập hợp của tất cả những thứ đó. Khối dạng có thể là một chiếc ôtô, may bay tầu thủy . hoặc cận cảnh thật to của một cái đầu hay được kết hợp của nhiều hình thể, Đường nét và hình dạng có thể khống chế một phối cảnh nhờ giá trị thẩm mỹ và tâm lý ,hoặc thu hút cảm quan khan giả bằng sự lôi cuốn xúc động. i. Cỡ cảnh 1/ Cỡ cảnh: Lấy người để phân chia các cỡ cảnh Viễn cảnh: Bối cảnh rộng Toàn cảnh : Người toàn thân trong bối cảnh. Trung cảnh rộng : Người lấy quá nửa từ đầu gối. Trung cảnh hẹp : Người lấy bán thân. Cận cảnh rộng : Người lấy từ ngực. Cận hẹp: Người lấy từ cổ. Đặc tả : Chi tiết người hay đồ vật 3 Lấy người để phân chia các cỡ cảnh: Viễn cảnh: Bối cảnh rộng Toàn cảnh : Người toàn thân trong bối cảnh. Trung cảnh rộng : Người lấy quá nửa từ đầu gối. Trung cảnh hẹp : Người lấy bán thân. Cận cảnh rộng : Người lấy từ ngực. Cận hẹp: Người lấy từ cổ. Đặc tả : Chi tiết người hay đồ vật i. Cỡ cảnh 1/ Cỡ cảnh: Lấy người để phân chia các cỡ cảnh Viễn cảnh: Bối cảnh rộng Toàn cảnh : Người toàn thân trong bối cảnh. Trung cảnh rộng : Người lấy quá nửa từ đầu gối. Trung cảnh hẹp : Người lấy bán thân. Cận cảnh rộng : Người lấy từ ngực. Cận hẹp: Người lấy từ cổ. Đặc tả : Chi tiết người hay đồ vật 4 Viễn cảnh: Bối cảnh rộng. Người chỉ là một chủ thể nhỏ có thể không thấy rõ. i. Cỡ cảnh Toàn cảnh : Người toàn thân trong bối cảnh. i. Cỡ cảnh Toàn cảnh cho phép ta nhìn thấy toàn bộ cảnh dùng trong việc bắt đầu một đoạn sự chú ý cho người xem và giới thiệu quang cảnh của câu chuyện xảy ra 6 Trung cảnh: Trung cảnh rộng: Người lấy quá nửa từ đầu gối

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
80    271    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.