Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học đại học - TS. Hồ Văn liên

Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học đại học nhằm giúp học viên nhận biết và lý giải được các vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) hiện nay, phân tích và liên hệ thực tế về các cở sở Tâm lý học và Giáo dục học của PPDH ĐH; giải thích và chứng minh được mối quan hệ biện chứng giữa mục tiêu, nội dung, phương tiện, kiểm tra, đánh giá và các yếu tố có liên quan với PPDH ĐH; nhận xét, so sánh và liên hệ thực tiễn các kinh nghiệm lựa chọn và sử dụng PPDH ĐH. Mời bạn đọc tham khảo. | VĂN LIÊN ĐT:0918739536 Email: hovanlien@ Mục tiêu Mục tiêu kiến thức Nhận biết và lý giải được các vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) hiện nay. Phân tích và liên hệ thực tế về các cở sở Tâm lý học và Giáo dục học của PPDH ĐH. Giải thích và chứng minh được mối quan hệ biện chứng giữa mục tiêu, nội dung, phương tiện, kiểm tra, đánh giá và các yếu tố có liên quan với PPDH ĐH Nhận xét, so sánh và liên hệ thực tiễn các kinh nghiệm lựa chọn và sử dụng PPDH ĐH. Mục tiêu kĩ năng Tìm kiếm và xử lý thông tin từ tài liệu và Web. để trả lời các câu hỏi cơ bản của PPDH ĐH. Xây dựng kế hoạch dạy học. Phát triển các kỹ năng tổ chức HĐ DH: phân tích tình hình, xác định mục tiêu, chương trình, nội dung, đổi mới phương pháp, phương tiện và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình môn học Phát triển kỹ năng tự học, nghiên cứu. Phát triển các kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ĐH. Nội dung chi tiết 1. Những vấn đề chung . Đổi mới giáo dục . Các thành tố của HĐ DH . Cơ sở Tâm lý học và Giáo dục học của PPDH ĐH 2. Mục tiêu và các yêu cầu đối với PPDH ĐH . Mục tiêu . Yêu cầu 3. Xây dựng kế hoạch dạy học . Phân tích tình hình . Xác định mục tiêu . Chọn lựa hoạt động DH . Tổ chức hoạt động DH . Kiểm tra, đánh giá kết quả DH 4. Lựa chọn và sử dụng PPDH ĐH Các cơ sở lựa chọn và sử dụng PPDH ĐH Mục tiêu, nội dung dạy học Chủ thể dạy và học Điều kiện, phương tiện, hoàn cảnh dạy học Đặc điểm của PPDH ĐH Tiến trình sử dụng PPDH trong tổ chức hoạt động dạy học Mở đầu bài học Các hoạt động dạy và học Kết thúc bài học CÂU HỎI Các khái niệm cơ bản: mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, phương tiện, kết quả và môi trường dạy học? Đổi mới PPDH ĐH: vì sao đổi mới và định hướng đổi mới? Tổ chức khóa học và giờ học như thế nào? Kiểm tra-đánh giá kết quả dạy học? TÀI LIỆU HỌC TẬP . Giáo trình môn học Hồ Văn Liên (2007): Bài giảng ”Lý luận và phương pháp dạy học ở trường cao . | VĂN LIÊN ĐT:0918739536 Email: hovanlien@ Mục tiêu Mục tiêu kiến thức Nhận biết và lý giải được các vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) hiện nay. Phân tích và liên hệ thực tế về các cở sở Tâm lý học và Giáo dục học của PPDH ĐH. Giải thích và chứng minh được mối quan hệ biện chứng giữa mục tiêu, nội dung, phương tiện, kiểm tra, đánh giá và các yếu tố có liên quan với PPDH ĐH Nhận xét, so sánh và liên hệ thực tiễn các kinh nghiệm lựa chọn và sử dụng PPDH ĐH. Mục tiêu kĩ năng Tìm kiếm và xử lý thông tin từ tài liệu và Web. để trả lời các câu hỏi cơ bản của PPDH ĐH. Xây dựng kế hoạch dạy học. Phát triển các kỹ năng tổ chức HĐ DH: phân tích tình hình, xác định mục tiêu, chương trình, nội dung, đổi mới phương pháp, phương tiện và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình môn học Phát triển kỹ năng tự học, nghiên cứu. Phát triển các kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ĐH. Nội dung chi tiết 1. Những vấn đề .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    96    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.