Bài giảng Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá

Bài giảng Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá trình bày các nội dung về đổi mới kiểm tra SGK, đổi mới cách ra đề thi và yêu cầu thi, nêu cao vai trò của nhà trường và tổ nhóm chuyên môn, đặc biệt coi trọng tài nghệ của người thầy. Mời bạn đọc tham khảo. | Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Lý do phải ĐMPPDH: MT giáo dục thay đổi; đổi mới chương trình SGK; phương tiện phục vụ giảng dạy thay đổi. Đối tượng người dạy và người học khác so với trước đây. Đánh giá hiệu quả của phương pháp đang làm để tìm ra PP hiệu quả hơn. Sự phát triển không ngừng của phương pháp dạy học. Động lực bên trong: Tri thức nhân loại không ngừng tăng, số năm học PT có hạn, do đó phải nâng cao năng lực tự học; áp lực cạnh tranh, sự đòi hỏi về năng lực người học khi bước vào cuộc sống. 2. Định hướng ĐMPPDH: Phải có sự hướng dẫn của các cấp quản lý GD về phương hướng và những việc cần làm để đổi mới PPDH. Hướng dẫn về PPDH phải thông suốt từ các cơ quan thuộc Bộ đến sở, các phòng ban trong sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý trường học, từng giáo viên không để Gv “đơn độc” trong việc ĐMPPDH. Hoạt động ĐM PPDH của Gv phải có sự hỗ trợ thường xuyên của đồng nghiệp thông qua dự giờ thăm lớp và cùng rút kinh nghiệm. . | Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Lý do phải ĐMPPDH: MT giáo dục thay đổi; đổi mới chương trình SGK; phương tiện phục vụ giảng dạy thay đổi. Đối tượng người dạy và người học khác so với trước đây. Đánh giá hiệu quả của phương pháp đang làm để tìm ra PP hiệu quả hơn. Sự phát triển không ngừng của phương pháp dạy học. Động lực bên trong: Tri thức nhân loại không ngừng tăng, số năm học PT có hạn, do đó phải nâng cao năng lực tự học; áp lực cạnh tranh, sự đòi hỏi về năng lực người học khi bước vào cuộc sống. 2. Định hướng ĐMPPDH: Phải có sự hướng dẫn của các cấp quản lý GD về phương hướng và những việc cần làm để đổi mới PPDH. Hướng dẫn về PPDH phải thông suốt từ các cơ quan thuộc Bộ đến sở, các phòng ban trong sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý trường học, từng giáo viên không để Gv “đơn độc” trong việc ĐMPPDH. Hoạt động ĐM PPDH của Gv phải có sự hỗ trợ thường xuyên của đồng nghiệp thông qua dự giờ thăm lớp và cùng rút kinh nghiệm. Trong quá trình đổi mới PPDH, cần nghiên cứu để tổ chức hợp lý việc lấy ý kiến của học sinh về PPDH của Thầy cô với tinh thần xây dựng. Quá trình thực hiện ĐM PPDH phải là quá trình hoạt động tự giác của bản thân GV và là phù hợp yêu cầu của cơ quan quản lý giáo dục. Cần tổ chức phong trào thi đua và có chính sách khen thưởng nhằm động viên kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân tích cực và đạt hiệu quả trong hoạt động ĐMPPDH, tổ chức nhân rộng điển hình tiên tiến tập thể cá nhân trong phong trào ĐMPPDH. 3. Trách nhiệm của GV và cơ quan QLGD: + Trách nhiệm của GV: Nắm vững nguyên tắc ĐMPPDH, cách thức hướng dẫn học sinh lựa chọn PPHT, coi trọng tự học và các tài liệu chuyên môn phục vụ ĐMPPDH. Biết những GV dạy giỏi có PPDH tiên tiến cùng môn để học hỏi kinh nghiệm, biết tranh thủ được những ai trong việc có thể giúp đỡ mình trong việc ĐMPPDH( Đồng nghiệp, lãnh đạo tổ chuyên môn, lãnh đạo trường có tay nghề cao ) Nắm chắc điều kiện của trường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học,

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
129    185    4    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.