Bài giảng Chương 4: Lên kế hoạch và quản lý dự án

Bài giảng Chương 4: Lên kế hoạch và quản lý dự án có mục tiêu trình bày nội dung bản chất của lập kế hoạch cho một kho dữ liệu, phân biệt được một dự án DW với một dự án hệ thống OLTP, tích hợp với tiếp cận chu trình sống của một dự án DW, lưu ý một số dấu hiệu dự báo và yếu tố thành công. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu. | Lên kế hoạch và quản lý dự án Tham khảo chương 3 * Paulraj Ponniah, Data warehousing fundamentals, John Wiley & Sons Inc., 2001 Mục tiêu của chương Trình bày nội dung bản chất của lập kế hoạch cho một kho dữ liệu Phân biệt được một dự án DW với một dự án hệ thống OLTP Tích hợp với tiếp cận chu trình sống của một dự án DW Lưu ý một số dấu hiệu dự báo và yếu tố thành công Lý do lên kế hoạch dự án DW: Nhiều lỗi và nhiều yếu tố gây ra lỗi (xem hỏi – đáp ở trên) Lên kế hoạch không đúng đắn và quản lý dự án không toàn diện hướng tới kết quả lỗi: hơn mọi nhân tố khác Tác dụng của việc lên kế hoạch Lưu ý với dự án HTTT: các tài liệu công bố từ 50% - 80% dự án không thành công (Khái niệm dự án, dự án thành công) Một số vấn đề cốt lõi: Đặt ra các mục tiêu đúng, định đúng giá trị của DW được xây dựng Định giá được rủi ro: quan trọng hơn sự thiếu hụt về định giá của dự án Lựa chọn cách tiếp cận: chú ý tài liệu mô tả cách tiếp cận Xây dựng hoặc mua DW: Vấn đề chính của mọi tổ chức. Không ai xây dựng DW chỉ thông qua bàn luận sơ sài theo lập trình nội bộ. Nhiều nội dung cần phải tính toán như bao nhiêu DataMark tự xây dựng? bao nhiêu DMark trong số đó kết hợp với giải pháp đã có ? Các kiểu trộn và ghép nào sẽ được làm ? Mua cũng là phương án hiệu quả. Một số lựa chọn: Nhà cung cấp đơn hoặc nhiều nhà cung cấp “lựa chọn tốt nhất”. Mỗi phương án có lợi thế tương ứng (xem phần dưới: nhà cung cấp đơn như IBM, NCR có nhiều kinh nghiệm) Giải pháp cung cấp đơn có một vài lợi điểm Tích hợp công cụ mức cao Xem xét và nắm bắt không đổi Cộng tác liền nét các thành phần Quản lý thông tin tập trung Giá tổng hợp không đáng kể Lợi điểm chính của giải pháp lựa chọn đặc thù tốt nhất mà kết hợp nhiều nhà cung cấp Xây dựng được môi trường phù hợp khớp tới tổ chức Không cần dàn xếp giữa CSDL và công cụ hỗ trợ Chọn được sản phẩm phù hợp nhất với chức năng MỘT SỐ CHỦ ĐỀ CHÍNH Dẫn dắt quá trình xây dựng KDL là do Nhu cầu về kinh doanh mà không phải là công nghệ Nhân tố thành công: cần đảm bảo nhu cầu | Lên kế hoạch và quản lý dự án Tham khảo chương 3 * Paulraj Ponniah, Data warehousing fundamentals, John Wiley & Sons Inc., 2001 Mục tiêu của chương Trình bày nội dung bản chất của lập kế hoạch cho một kho dữ liệu Phân biệt được một dự án DW với một dự án hệ thống OLTP Tích hợp với tiếp cận chu trình sống của một dự án DW Lưu ý một số dấu hiệu dự báo và yếu tố thành công Lý do lên kế hoạch dự án DW: Nhiều lỗi và nhiều yếu tố gây ra lỗi (xem hỏi – đáp ở trên) Lên kế hoạch không đúng đắn và quản lý dự án không toàn diện hướng tới kết quả lỗi: hơn mọi nhân tố khác Tác dụng của việc lên kế hoạch Lưu ý với dự án HTTT: các tài liệu công bố từ 50% - 80% dự án không thành công (Khái niệm dự án, dự án thành công) Một số vấn đề cốt lõi: Đặt ra các mục tiêu đúng, định đúng giá trị của DW được xây dựng Định giá được rủi ro: quan trọng hơn sự thiếu hụt về định giá của dự án Lựa chọn cách tiếp cận: chú ý tài liệu mô tả cách tiếp cận Xây dựng hoặc mua DW: Vấn đề chính của mọi tổ chức. Không ai xây .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
118    182    6    29-11-2023
200    49    4    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.