Bài giảng Phương pháp giảng dạy môn GDQP - AN

Nội dung bài giảng Phương pháp giảng dạy môn GDQP - AN gồm có: Những vấn đề chung về dạy học môn GDQP-AN; phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; tổ chức và phương pháp dạy các bài lý thuyết, kỹ năng QS; thực hành chuẩn bị, tập giảng, giảng thử và thông qua bài. Mời bạn đọc tham khảo. | Học phần 16 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GDQP - AN A. Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU NỘI DUNG, THỜI GIAN Nội dung: Những vấn đề chung về dạy học môn GDQP-AN; Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; Tổ chức và phương pháp dạy các bài lý thuyết, kỹ năng QS; Thực hành chuẩn bị, tập giảng, giảng thử và thông qua bài. Thời gian: HP16 = 60 tiết, lên lớp khoảng 15 tiết, thời gian còn lại tự soạn bài và thục luyện bài dạy. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP ĐỊA ĐIỂM: Phòng học, bãi tập. VẬT CHẤT, TÀI LIỆU: Giáo trình GV GDQP (tập 4), sách GDQP-AN lớp 10,11 và 12 (2 bộ). Bảng, phấn, VKTB, máy chiếu . B. NỘI DUNG GIẢNG DẠY NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC MÔN GDQP-AN 1. Đặc điểm, nhiệm vụ dạy học. 2. Cấu trúc nội dung, chương trình môn GDQP -AN (trọng tâm ở bậc THPT) 3. Các nguyên tắc dạy học (trọng tâm) Đặt vấn đề Đặc điểm: ngày 28/12/1961, CP ban hành NĐ 219/CP Trước năm 1992: Huấn luyện quân sự phổ thông. Từ năm 1992 đến năm 2000: (QĐ số 2732/BGDĐT). Từ năm 2000 đến năm 2007: (QĐ số 12/BGDĐT). Năm 2006 ở các trường THPT: môn GDQP-AN (QĐ số 16/ BGDĐT) Năm 2008: môn GDQP-AN từ đại học, cao đẳng và THCN (QĐ số: 79, 80,81/ 2007/QĐ-BGDĐT). 1. Đặc điểm, nhiệm vụ dạy học Nghị định 219/CP của Hội đồng CP V/v HLQS cho quân nhân DB và DQTV HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 14 tháng 4 năm 1960; Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 27 tháng 9 năm 1961; NGHỊ ĐỊNH Điều 3. Trong các trường đại học và các trường chuyên nghiệp trung cấp, việc học tập quân sự phải đặt thành một môn học chính. Sinh viên các trường đại học được huấn luyện theo chương trình đào tạo sĩ quan, học sinh các trường chuyên nghiệp trung cấp được huấn luyện theo chương trình đào tạo hạ sĩ quan. - Về tổ chức, phương pháp dạy học. + Về tổ chức. - Do Bộ QP và Bộ GD&ĐT chỉ đạo. Tổ chức học xen kẽ, học rải, học tập trung. Sự phối hợp: trường +cơ quan QS + ban ngành khác. + Về phương pháp. PP dùng ngôn ngữ, thực hành, trực quan . Các PP dạy học | Học phần 16 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GDQP - AN A. Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU NỘI DUNG, THỜI GIAN Nội dung: Những vấn đề chung về dạy học môn GDQP-AN; Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; Tổ chức và phương pháp dạy các bài lý thuyết, kỹ năng QS; Thực hành chuẩn bị, tập giảng, giảng thử và thông qua bài. Thời gian: HP16 = 60 tiết, lên lớp khoảng 15 tiết, thời gian còn lại tự soạn bài và thục luyện bài dạy. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP ĐỊA ĐIỂM: Phòng học, bãi tập. VẬT CHẤT, TÀI LIỆU: Giáo trình GV GDQP (tập 4), sách GDQP-AN lớp 10,11 và 12 (2 bộ). Bảng, phấn, VKTB, máy chiếu . B. NỘI DUNG GIẢNG DẠY NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC MÔN GDQP-AN 1. Đặc điểm, nhiệm vụ dạy học. 2. Cấu trúc nội dung, chương trình môn GDQP -AN (trọng tâm ở bậc THPT) 3. Các nguyên tắc dạy học (trọng tâm) Đặt vấn đề Đặc điểm: ngày 28/12/1961, CP ban hành NĐ 219/CP Trước năm 1992: Huấn luyện quân sự phổ thông. Từ năm 1992 đến năm 2000: (QĐ số 2732/BGDĐT). Từ năm 2000 đến năm 2007: (QĐ số 12/BGDĐT). Năm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    46    2    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.