Bài giảng Bộ luật lao động - ThS-NCS.TS. Phan Hải Hồ

Nội dung bài giảng Bộ luật lao động trình bày các vấn đề về hợp đồng lao động, các chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của NSDLD-NLD, công đoàn, nghị định 47-XPHC LĐ. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên. | BÀI GIẢNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG PHAN HẢI HỒ VÀI NÉT VỀ BỘ LuẬT LAO ĐỘNG Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam được Quốc hội khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 23/6/1994, có hiệu lực từ ngày 01/01/1995. Đến nay Bộ luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007. Luật gồm 17 chương và 198 điều. NỘI DUNG II – Các chế độ, chính sách III – Quyền và nghĩa vụ của NSDLD-NLD I – Hợp đồng lao động IV– CÔNG ĐOÀN V-NGHỊ ĐỊNH 47-XPHC LĐ I – Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Company Logo HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG D BẰNG MIỆNG Đ BẰNG VĂN BẢN Từ 3 tháng trở lên; công việc thường xuyên có tính chất tạm thời (dưới 3 tháng; giúp việc gia đình và phải tuân theo các quy định của luật lao động PHAN HẢI HỒ CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc . | BÀI GIẢNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG PHAN HẢI HỒ VÀI NÉT VỀ BỘ LuẬT LAO ĐỘNG Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam được Quốc hội khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 23/6/1994, có hiệu lực từ ngày 01/01/1995. Đến nay Bộ luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007. Luật gồm 17 chương và 198 điều. NỘI DUNG II – Các chế độ, chính sách III – Quyền và nghĩa vụ của NSDLD-NLD I – Hợp đồng lao động IV– CÔNG ĐOÀN V-NGHỊ ĐỊNH 47-XPHC LĐ I – Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Company Logo HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG D BẰNG MIỆNG Đ BẰNG VĂN BẢN Từ 3 tháng trở lên; công việc thường xuyên có tính chất tạm thời (dưới 3 tháng; giúp việc gia đình và phải tuân theo các quy định của luật lao động PHAN HẢI HỒ CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng HĐLĐ xác định thời hạn. Trong đó thời điểm chấm dứt của HĐ là từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. HĐLĐ không xác định thời hạn. Trong đó không xác định thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng I- II- III- I – Hợp đồng lao động Đối với HĐLĐ xác định thời hạn: Hết hạn vẫn tiếp tục làm việc thì trong 30 ngày, kể từ ngày hết hạn HĐ các bên phải ký lại HĐ mới; Nếu không ký HĐ mới thì HĐ đã giao kết (HĐ cũ) sẽ đương nhiên trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn I– Hợp đồng lao động Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.