Bài giảng Triết học Trung cận đại châu Âu

Bài giảng Triết học Trung cận đại châu Âu có kết cấu gồm 3 phần lớn, trình bày các nội dung: Triết học Trung cổ Tây Âu, Triết học Phục Hưng, triết học TK XVII - XVIII. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu rõ hơn về các nội dung trên của bài giảng. | PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH PHẦN 1: TRIẾT HỌC TRUNG CỔ TÂY ÂU (triết học Kitô giáo) Số tiết: 15 (Đinh Ngọc Thạch) Nội dung: + Sự ra đời Kitô giáo và triết học Kitô giáo + Sự phân kỳ của triết học Kitô giáo: triết học các giáo phụ (patrology), triết học kinh viện (Scholastics, Scholasticism) TÀI LIỆU THAM KHẢO Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch: Triết học Trung cổ Tây Âu; Nxb Chính trị QG, HN, 2008 Lưu Minh Hàn: Lịch sử thế giới thời Trung cổ (sách dịch); Nxb , 2002 TÀI LIỆU THAM KHẢO (TT) Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên): Mười tôn giáo lớn trên thế giới (sách dich; Nxb CTQG, HN, 1999) Kinh Thánh trọn bộ (Cựu ước và Tân ước); Nxb , 1998 Jaen Guitton: Thượng đế và khoa học (sách dịch); Nxb Thế giới, HN, 2002 : Giáo phụ, 2 tập, tủ sách Trở về nguồn TÀI LIỆU THAM KHẢO (TT) Giới thiệu triết học kinh viện của ; Công đồng Vatican II; Lm TS. Trần Ngọc Châu giới thiệu Nguyễn Hữu Vui: Lịch sử triết học, CTQG, 1998 PHẦN II: TRIẾT HỌC PHỤC HƯNG Thời lượng: 15 tiết (Đinh Ngọc Thạch) | PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH PHẦN 1: TRIẾT HỌC TRUNG CỔ TÂY ÂU (triết học Kitô giáo) Số tiết: 15 (Đinh Ngọc Thạch) Nội dung: + Sự ra đời Kitô giáo và triết học Kitô giáo + Sự phân kỳ của triết học Kitô giáo: triết học các giáo phụ (patrology), triết học kinh viện (Scholastics, Scholasticism) TÀI LIỆU THAM KHẢO Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch: Triết học Trung cổ Tây Âu; Nxb Chính trị QG, HN, 2008 Lưu Minh Hàn: Lịch sử thế giới thời Trung cổ (sách dịch); Nxb , 2002 TÀI LIỆU THAM KHẢO (TT) Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên): Mười tôn giáo lớn trên thế giới (sách dich; Nxb CTQG, HN, 1999) Kinh Thánh trọn bộ (Cựu ước và Tân ước); Nxb , 1998 Jaen Guitton: Thượng đế và khoa học (sách dịch); Nxb Thế giới, HN, 2002 : Giáo phụ, 2 tập, tủ sách Trở về nguồn TÀI LIỆU THAM KHẢO (TT) Giới thiệu triết học kinh viện của ; Công đồng Vatican II; Lm TS. Trần Ngọc Châu giới thiệu Nguyễn Hữu Vui: Lịch sử triết học, CTQG, 1998 PHẦN II: TRIẾT HỌC PHỤC HƯNG Thời lượng: 15 tiết (Đinh Ngọc Thạch) Nội dung: + Thời đại Phục hưng (Rinascimento, Renaissance): thuật ngữ, kinh tế, VĂN HÓA (classicus) + Nội dung tư tưởng triết học Phục hưng: Chủ nghĩa nhân văn sơ kỳ tại Florence Triết học tự nhiên và tư tưởng khoa học; Triết lý chính trị (Machiavelli, Erasmus, More và Campanella ) Phong trào cải cách tôn giáo (Luther, Calvin) TÀI LIỆU THAM KHẢO Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch: Triết học Trung cổ tây Âu; Nxb Chính trị QG, HN, 2008 : Leonardo da Vinci (sách dịch); Nxb Văn hóa TT, HN, 2001 : Quân vương (sách dịch), Tủ sách Quán văn, SG, 1971 TÀI LIỆU THAM KHẢO (TT) Triết học Phục hưng – các triết gia Ý (sách dịch); Nxb Lao động, 2007 Forrest : Tuyển tập danh tác triết học; sách dịch, Nxb Văn hóa TT, HN, 2006 Stanley Rosen: Triết học nhân sinh (sách dịch); Nxb Lao động, HN, 2004 Samuel Enoch Stumpf: Lịch sử triết học và các luận đề (sách dịch); Nxb Lao động, 2004 TÀI LIỆU THAM KHẢO (TT) Nguyễn Hữu Vui: Lịch sử triết học, CTQG, 1998 Các trang thông tin trên mạng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.