Bài thuyết trình: Ứng dụng ảnh viễn thám siêu phổ trong quản lý thực vật

Bài thuyết trình: Ứng dụng ảnh viễn thám siêu phổ trong quản lý thực vật tìm hiểu về tư liệu ảnh viễn thám siêu phổ, quy trình xử lý và phân tích ảnh siêu phổ; xây dựng ứng dụng viễn thám siêu phổ trong quản lý thực vật. | ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM SIÊU PHỔ TRONG QUẢN LÝ THỰC VẬT Cán bộ hướng dẫn: Thị Mai Dung Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN TIN TRẮC ĐỊA Nội dung báo cáo Mở đầu Viễn thám siêu phổ và tư liệu ảnh AVIRIS Ứng dụng viễn thám siêu phổ trong quản lý lớp phủ thực vật Kết luận 1)Mở đầu Với những ưu điểm vượt trội thì công nghệ viễn thám ngày càng có nhiều ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên. Trong lĩnh vực này, dữ liệu ảnh đa phổ tồn tại một số hạn chế : băng thông rộng nên thông tin thu được không chi tiết, không xác định được loại vật liệu Trong khi đó, dữ liệu siêu phổ có độ phân giải cao có khả năng xác định, cho sự đánh giá tốt hơn về các vật liệu. 3 1)Mở đầu Mục tiêu: Tìm hiểu về tư liệu ảnh viễn thám siêu phổ, quy trình xử lý và phân tích ảnh siêu phổ. Xây dựng ứng dụng viễn thám siêu phổ trong quản lý thực vật 2)Viễn thám siêu phổ -Định nghĩa:Viến thám siêu phổ có thể thu . | ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM SIÊU PHỔ TRONG QUẢN LÝ THỰC VẬT Cán bộ hướng dẫn: Thị Mai Dung Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN TIN TRẮC ĐỊA Nội dung báo cáo Mở đầu Viễn thám siêu phổ và tư liệu ảnh AVIRIS Ứng dụng viễn thám siêu phổ trong quản lý lớp phủ thực vật Kết luận 1)Mở đầu Với những ưu điểm vượt trội thì công nghệ viễn thám ngày càng có nhiều ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên. Trong lĩnh vực này, dữ liệu ảnh đa phổ tồn tại một số hạn chế : băng thông rộng nên thông tin thu được không chi tiết, không xác định được loại vật liệu Trong khi đó, dữ liệu siêu phổ có độ phân giải cao có khả năng xác định, cho sự đánh giá tốt hơn về các vật liệu. 3 1)Mở đầu Mục tiêu: Tìm hiểu về tư liệu ảnh viễn thám siêu phổ, quy trình xử lý và phân tích ảnh siêu phổ. Xây dựng ứng dụng viễn thám siêu phổ trong quản lý thực vật 2)Viễn thám siêu phổ -Định nghĩa:Viến thám siêu phổ có thể thu thập dữ liệu hình ảnh cùng lúc hàng chục thậm chí hàng trăm kênh phổ hẹp kế cận nhau. Các phép đo có thể thu một cách liên tục phổ tần cho mỗi điểm ảnh. -Đầu thu ảnh siêu phổ điển hình thường thu nhận trên 200 các kênh ảnh liên tiếp nhau trong dải phổ nhìn thấy, gần hồng ngoại, hồng ngoại trung, hồng ngoại nhiệt (khoảng µm) Hệ thống thu ảnh siêu phổ có thể phân biệt các đối tượng bề mặt trái đất có đặc điểm hấp thụ và phản xạ chẩn đoán trong các khoảng bước sóng hẹp, mà hệ thống thu ảnh đa phổ truyền thống không phát hiện được Bộ cảm siêu phổ có khả năng xác định cụ thể các vật liệu cho sự đánh giá tốt hơn về sự phong phú các kiểu vật liệu -Giải thích hình ảnh Từ hình ảnh có được từ những dải bước sóng hẹp liền kề nhau, sẽ đc thiết lập độ sáng cho mỗi raster thiết lập đồ thị phổ giữa giá trị độ sáng bước sóng 5 3) Tư liệu ảnh AVIRIS AVIRIS là một từ viết tắt của Airborne Visible InfraRed Imaging Spectrometer Là bộ cảm có bức xạ quang phổ lên đến 224 kênh phổ lân cận với bước .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    43    1    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.