Bài giảng Chuyên đề 3: Tổ trưởng chuyên môn với công tác quản lý hoạt động dạy học của trường trung học

Bài giảng Chuyên đề 3: Tổ trưởng chuyên môn với công tác quản lý hoạt động dạy học của trường trung học nhằm giúp học viên khái quát những hiểu biết về hoạt động DH, CTGD PT và HĐQLDH trong trường THCS, TTCM biết và có khả năng triển khai nhiệm vụ, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả đổi mới CTGD và trao đổi với đồng nghiệp những vấn đề liên quan đến QL DH trong trường THCS. | CHUYÊN ĐỀ 3 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC Mục tiêu chung - Khái quát những hiểu biết về hoạt động DH, CTGD PT và HĐ QL DH trong trường THCS. -TTCM biết và có khả năng triển khai nhiệm vụ, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả đổi mới CTGD và trao đổi với đồng nghiệp những vấn đề liên quan đến QL DH trong trườngTHCS. Mục tiêu cụ thể - Củng cố hiểu biết về hoạt động DH, về CTGDPT. Biết công việc của TTCM trong quản lý DH (gắn với CTGDPT, với việc học của các đối tượng HS khác nhau; quản lý hồ sơ TCM, ) Tăng cường kỹ năng quản lý DH với tư cách TTCM. Có khả năng tập huấn lại cho TTCM trong các trường THCS, tại địa phương. 1. Hoạt động dạy học và chương trình giáo dục phổ thông . Về hoạt động dạy học ? Hãy chỉ ra sự khác biệt trong cách dạy và học tập trung vào GV với cách dạy và học hướng vào HS: *DH truyền thống: Truyền thụ KT 1 chiều, tuân thủ SGK. Tuân thủ theo 5 bước lên lớp. - GV làm mẫu. -GV đánh giá tập trung vào ghi nhớ. Thuộc lòng- cho điểm. *DH theo hướng tích cực: -GV tổ chức hướng dẫn HS hoạt động chiếm lĩnh tri thức. -HS chủ động, tích cực tìm tòi giải quyết vấn đề. Giao tiếp: GVHSHS - GV kh. khích HS tự đánh giá, nhận xét lẫn nhau.* 1. Hoạt động dạy học và chương trình giáo dục phổ thông . Tổng quan về CTGDPT -Thực hiện theo NQ 40/2000/QH về đổi mới CTGDPT, Bộ GD triển khai từ NH gồm: +CTGDPT theo môn học: với CT của 23 môn học và họat động GD. +CTGDPT theo cấp học: Mục tiêu GD, mức độ kiến thức, thái độ của HS cần đạt khi kết thúc từng cấp học. +CT tự chọn: *DH tự chọn nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, phát huy sở trường, hứng thú học tập của HS; tăng cường rèn luye65nca1c kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề của HS. *HS được chọn một số trong các chủ đề của CT tự chọn và được nhà trường bố trí DH trong khuôn khổ của KH dạy và học theo khả năng từng nhà trường * Nội dung dạy-học tự chọn tập trung vào 3 lọai chủ đề; riêng CT nâng cao cho 8 môn. 1. Hoạt động dạy học và chương . | CHUYÊN ĐỀ 3 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC Mục tiêu chung - Khái quát những hiểu biết về hoạt động DH, CTGD PT và HĐ QL DH trong trường THCS. -TTCM biết và có khả năng triển khai nhiệm vụ, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả đổi mới CTGD và trao đổi với đồng nghiệp những vấn đề liên quan đến QL DH trong trườngTHCS. Mục tiêu cụ thể - Củng cố hiểu biết về hoạt động DH, về CTGDPT. Biết công việc của TTCM trong quản lý DH (gắn với CTGDPT, với việc học của các đối tượng HS khác nhau; quản lý hồ sơ TCM, ) Tăng cường kỹ năng quản lý DH với tư cách TTCM. Có khả năng tập huấn lại cho TTCM trong các trường THCS, tại địa phương. 1. Hoạt động dạy học và chương trình giáo dục phổ thông . Về hoạt động dạy học ? Hãy chỉ ra sự khác biệt trong cách dạy và học tập trung vào GV với cách dạy và học hướng vào HS: *DH truyền thống: Truyền thụ KT 1 chiều, tuân thủ SGK. Tuân thủ theo 5 bước lên lớp. - GV làm mẫu. -GV đánh giá tập trung vào ghi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.