Bài giảng môn học Phương pháp lập trình

Nội dung bài giảng môn Phương pháp lập trình nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về kỹ thuật lập trình và lập trình theo tiếp cận hướng đối tượng, một phương pháp lập trình rất thông dụng hiện nay. Mời bạn đọc tham khảo. | MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH Giới thiệu Mục tiêu môn học Cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về kỹ thuật lập trình và lập trình theo tiếp cận hướng đối tượng, một phương pháp lập trình rất thông dụng hiện nay. Nội dung Một số thuật ngữ liên quan đến máy tính và lập trình. Sơ lược về ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ minh họa Pseudo code và C/C++ Các giải thuật cơ bản Kỹ năng tư duy và thực hành trên ngôn ngữ cụ thể. Phương thức Phương thức học Giờ lý thuyết: giảng và báo cáo Giờ thực hành tại phòng máy Kiểm tra và thi Kiểm tra thực hành: kỹ năng lập trình Thi lý thuyết : trắc nghiệm khách quan Tài liệu tham khảo Slide bài giảng Lập Trình Căn Bản Giáo trình Phương Pháp Lập trình – Khoa CNTT Tài liệu khác CDROM bài tập và thực hành Chương 1 Khái niệm cơ bản Một số khái niệm cơ bản về Máy tính & chương trình máy tính Ngôn ngữ lập trình ,translator, Giải thuật và flow chart Giải thuật & biểu diễn giải thuật Flowchart Công cụ phát triển Công cụ IDE, Compiler Error & debug Máy tính - . | MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH Giới thiệu Mục tiêu môn học Cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về kỹ thuật lập trình và lập trình theo tiếp cận hướng đối tượng, một phương pháp lập trình rất thông dụng hiện nay. Nội dung Một số thuật ngữ liên quan đến máy tính và lập trình. Sơ lược về ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ minh họa Pseudo code và C/C++ Các giải thuật cơ bản Kỹ năng tư duy và thực hành trên ngôn ngữ cụ thể. Phương thức Phương thức học Giờ lý thuyết: giảng và báo cáo Giờ thực hành tại phòng máy Kiểm tra và thi Kiểm tra thực hành: kỹ năng lập trình Thi lý thuyết : trắc nghiệm khách quan Tài liệu tham khảo Slide bài giảng Lập Trình Căn Bản Giáo trình Phương Pháp Lập trình – Khoa CNTT Tài liệu khác CDROM bài tập và thực hành Chương 1 Khái niệm cơ bản Một số khái niệm cơ bản về Máy tính & chương trình máy tính Ngôn ngữ lập trình ,translator, Giải thuật và flow chart Giải thuật & biểu diễn giải thuật Flowchart Công cụ phát triển Công cụ IDE, Compiler Error & debug Máy tính - Computer Máy tính Analog Máy tính số Hệ nhị phân Máy tính lập trình được Mô hình máy Turing và Von Newman Các thế hệ máy tính Đặc tính chung Khả năng tính toán Khả năng thực hiện các phép toán logic Tốc độ tính toán cao Làm theo chỉ thị Kiến trúc máy tính Máy tính (Computer system) Bao gồm nhiều thiết bị phần cứng (hardware devices) Keyboard Screen (monitor) Disks Memory Processing Units Hệ điều hành (Operating System – OS) Phần mềm (software) Công dụng: êệ thống, ứng dụng, cơ sở dữ liệu Môi trường hoạt động: OS, Network, WEB, Server, Chương trình máy tính Chương trình Danh mục các trang thiết bị, tài nguyên sử dụng Tiến trình sử dụng các tài nguyên và thực hiện các công việc định trước Kết quả thực hiện Chương trình máy tính Tập hợp các lệnh được liệt kê theo một trình tự nhất định Các dữ liệu sẽ được nhận Các tài nguyên cần sử dụng Các kết quả sẽ có được Mục tiêu: xử lý dữ liệu theo yêu cầu định trước Lập trình: viết chương trình cho máy tính Ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ lập trình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.