Bài giảng Tin ứng dụng

Bài giảng Tin ứng dụng nhằm giúp sinh viên hiểu được vai trò của mô phỏng, một số phần mềm mô phỏng điển hình trong công nghệ Lọc Hóa dầu; cách xây dựng một bài toán mô phỏng; nắm rõ được các bước, các tiện ích trong phần mềm Hysys để thực hiện một số bài toán chuyên ngành cụ thể; củng cố lại kiến thức chuyên ngành; giúp sinh viên có kĩ năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm. | BÀI GIẢNG TIN ỨNG DỤNG KS. Đoàn Văn Huấn – BM. Lọc Hóa dầu Số trình: 03 Bài giảng môn Tin ứng dụng 5/14/2020 3:31:23 AM KS. Đoàn Văn Huấn - BM. Lọc Hóa dầu Tiếng Anh Kiến thức chuyên ngành Tin học chuyên ngành Kỹ năng mềm Choose a suitable job Thiết kế (Designer) Vận hành (Operator) Tư vấn (Consultant) MỤC ĐÍCH MÔN HỌC Hiểu được vai trò của mô phỏng, một số phần mềm mô phỏng điển hình trong công nghệ Lọc Hóa dầu Cách xây dựng một bài toán mô phỏng Nắm rõ được các bước, các tiện ích trong phần mềm Hysys để thực hiện một số bài toán chuyên ngành cụ thể Củng cố lại kiến thức chuyên ngành Giúp sinh viên có kĩ năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm Bài giảng môn Tin ứng dụng 5/14/2020 3:31:23 AM KS. Đoàn Văn Huấn - BM. Lọc Hóa dầu TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ - Dự lớp đầy đủ theo quy định (nghỉ không quá 1/5 số giờ lên lớp) - Thực hiện các Bài tập trong mỗi chương - Thi cuối học kỳ (vấn đáp + thực hành) - Bài tập thực hành TÀI LIỆU THAM KHẢO Advanced Process Modeling using HYSYS (2008) – Aspentech Training Manual Workbook Process Modeling using HYSYS with Refinery Focus (2004) – Aspentech Process Modeling using HYSYS (2004) – Aspentech Simulation Basis - Aspentech Dynamic Modeling - AspenTech NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Giới thiệu về mô phỏng Chương 2: Các phần mềm mô phỏng phổ biến Chương 3: Aspen Hysys . Bắt đầu quá trình mô phỏng với Hysys . Sử dụng các tiện ích trong Hysys . Một số các thiết bị được sử dụng trong Hysys . Sử dụng Case Study để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng . In và báo cáo kết quả Chương 4: Hướng dẫn thực hành Chu trình làm lạnh bằng Propan Phân xưởng làm lạnh khí Sự đặc trưng dầu mỏ Tính toán số đĩa lý thuyết bằng Shortcut Distillation Làm ngọt khí chua bằng DEA Yêu cầu và ý nghĩa của môn học Yêu cầu Nội dung môn học Ý nghĩa môn học Học xong Công nghệ lọc dầu, hóa dầu, chế biến khí - Cách thiết lập một quá trình mô phỏng (thu thập tài liệu, lựa chọn công nghệ,) Thiết kế, tối ưu, kiểm tra được quá trình công nghệ cần nghiên cứu Học | BÀI GIẢNG TIN ỨNG DỤNG KS. Đoàn Văn Huấn – BM. Lọc Hóa dầu Số trình: 03 Bài giảng môn Tin ứng dụng 5/14/2020 4:27:29 AM KS. Đoàn Văn Huấn - BM. Lọc Hóa dầu Tiếng Anh Kiến thức chuyên ngành Tin học chuyên ngành Kỹ năng mềm Choose a suitable job Thiết kế (Designer) Vận hành (Operator) Tư vấn (Consultant) MỤC ĐÍCH MÔN HỌC Hiểu được vai trò của mô phỏng, một số phần mềm mô phỏng điển hình trong công nghệ Lọc Hóa dầu Cách xây dựng một bài toán mô phỏng Nắm rõ được các bước, các tiện ích trong phần mềm Hysys để thực hiện một số bài toán chuyên ngành cụ thể Củng cố lại kiến thức chuyên ngành Giúp sinh viên có kĩ năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm Bài giảng môn Tin ứng dụng 5/14/2020 4:27:29 AM KS. Đoàn Văn Huấn - BM. Lọc Hóa dầu TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ - Dự lớp đầy đủ theo quy định (nghỉ không quá 1/5 số giờ lên lớp) - Thực hiện các Bài tập trong mỗi chương - Thi cuối học kỳ (vấn đáp + thực hành) - Bài tập thực hành TÀI LIỆU THAM KHẢO Advanced Process Modeling using HYSYS (2008) –

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
135    172    4    03-12-2023
20    56    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.